lördag 4 januari 2014

Nu har jag blivit med bås!

Efter att stått på kö en tid har jag nu tillgång till ett bås i Isgaraget i Hedemora. Där samsas ett antal motortokiga gentlemen i oftast mogen och övermogen ålder. Gemensamt är intresset för fordon med färre än fyra hjul, och allmänt glatt och kreativt sinnelag. Inte enbart Hedemorabor här i den undre världen, även Säterborna har letat sig dit.
se även: http://www.youtube.com/watch?v=PsHJx6d6LuI
Det räcker inte enbart att garagera, det ska var ett engagemang också, som en isracingvärldsmästare fick erfara, när han ombads ge platsen till bättre behövande.
Fortfarande finns det några isracinghojar där, men annars är det världens blandning på åkdonen.

Roligt att börja med ett tomt bås att få inreda,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Takmålning påbörjad, en viss skillnad blir det.

        

2 kommentarer: